ALGEMENE INFORMATIE


Wandelsportvereniging Shrewsbury organiseert al jaren de Avondvierdaagse in Zutphen. Na 45 jaar hebben we besloten om de organisatie over te dragen. Het aantal schouders waarop de organisatie van dit jaarlijks evenement rust wordt te klein en daardoor wordt de kwetsbaarheid te groot. We hebben korfbalvereniging KVZ bereid gevonden om in 2019 samen met ons de Avondvierdaagse te organiseren. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. In een werkgroep pakken de ervaren rotten van onze Wandelsportvereniging en een aantal enthousiaste nieuwelingen vanuit KVZ de werkzaamheden samen op. KVZ neemt het voortouw om vanaf 2020 een nieuwe organisatie op de been te krijgen. Bij voorkeur wordt dit een samenwerking van verschillende sportverenigingen, en mogelijk ook scholen. Het doel is er samen voor te zorgen dat de Avondvierdaagse ook in de toekomst een mooi en levendig evenement blijft in Zutphen.
De Avondvierdaagse vindt plaats van 3 tot en met 6 juni 2019. De start gebeurd vanaf het parkeerterrein van KVZ aan de Laan naar Eme 103 te Zutphen alwaar de deelnemers vanaf 18.00 uur zullen vertrekken. De afstanden zijn 5, 7 en 10 kilometer. De muzikale intocht op donderdag 6 juni begint om 19.00 uur vanaf hetzelfde parkeerterrein van KVZ, waarbij alle deelnemers onder begeleiding van muziekkorpsen in een bonte stoet door de binnenstad van Zutphen zullen trekken.

DEELNAME
Deelname staat open voor iedereen. Men kan wandelen in groepsverband (minimaal 10 personen, maximaal 28 personen, leiders inbegrepen) of individueel. Voor wandelen in groepsverband adviseren wij een minimum leeftijd van 6 jaar. De leiding van een groep is ZELF verantwoordelijk voor zijn/haar groep. Verder dient een ieder zich aan de VERKEERSREGELS en aan de aanvullende 'REGELS VOOR DE LEIDING' te houden. (Deze zijn te downloaden via de button "Download" in de menubalk of klik hier). Er zal ook dit jaar weer extra gecontroleerd worden op het handhaven van het maximaal aantal personen per groep en op het naleven van de regels.
Groepen die zich misdragen en/of zich niet houden aan de (verkeers)regels worden uitgesloten van jurering en kunnen uitgesloten worden van verdere deelname.

INSCHRIJVEN
Alle deelnemers aan de Avondvierdaagse dienen zich in te schrijven. Dit kan zowel digitaal als persoonlijk. Inschrijven kan vanaf 13 mei 2019 via onze website. Meer informatie over het inschrijven vind u onder de button "Inschrijven" in de menubalk. Na inschrijving en betaling ontvangt u uw startnummer.
ER WORDT NIET GESTART OP BINNENKOMST VAN INSCHRIJVING. De startnummers worden willekeurig toegekend!

KOSTEN
Deelname bedraagt 3,65 voor personen tot en met 14 jaar en 4,10 voor personen van 15 jaar en ouder. Bij inschrijving na 31 mei 2019 geldt een verhoging van 0,25 per deelnemer.

BETALING
Betaling dient te geschieden contant bij inschrijving (muntgeld gesorteerd of omgewisseld) of door storting op RABO-bank, rekeningnummer NL85RABO0376773103 t.n.v. Wandelvereniging Shrewsbury te Zutphen, onder vermelding van uw inschrijfnaam. Betalingen dienen vr 31 mei 2019 te zijn voldaan. Hierna volgt een verhoging van 0,25 per persoon. Inschrijvingen worden pas geaccepteerd na betaling.

PRIJZEN
Voor groepen zijn (wissel)bekers beschikbaar. Middels een deskundige jury wordt een beoordeling gegeven. Per school, vereniging of club wordt tevens n verenigingsprijs uitgereikt. De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 6 juni, na de intocht, op het startterrein. Leiders of afgevaardigden van groepen worden geacht hierbij aanwezig te zijn.

MEDISCHE VERZORGING
De medische verzorging is in handen van Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling De Graafschap.

AANSPRAKELIJKHEID
Deelname geschied geheel op EIGEN RISICO. Wandelsportvereniging Shrewsbury is NIET aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendommen van de deelnemers. Bij deelname aan de Avondvierdaagse dienen de deelnemers de aanwijzigen van verkeersregelaars, controleurs en politie op te volgen. Bij wangedrag kan de organisatie overgaan tot diskwalificatie.

INFORMATIE
Meer informatie is verkrijgbaar via de buttons "Download" of "Contact" in de menubalk.

2019 Wandelsportvereniging Shrewsbury