VERENIGINGS-INFO


De grondslag voor de vereniging werd reeds in 1936 gelegd. De naam van de vereniging was toen anders. De naam waarmee werd begonnen was "QUICK", welke enkele jaren later werd veranderd in "SWIFT". Na de oorlog werd de naam veranderd in "SHREWSBURY". Dit gebeurde als eerbetoon aan deze engelse stad omdat zij Zutphen adopteerde door hulp te bieden om zo de oorlogsweeŽn te boven te komen. Enkele jaren na de oorlog taande de belangstelling voor de wandelsport doordat meer mensen zich de weelde konden veroorloven zich mechanisch te gaan voortbewegen. Ook de wandelsportvereniging Shrewsbury werd hier de dupe van. Zij kon zich niet staande houden en werd eigenlijk niet ontbonden maar verdween gewoonweg van het toneel. Dit bleef tot 13 augustus 1969, toen enkele van de oudleden de koppen bij elkaar staken om te trachten de vereniging weer op poten te krijgen. Hierbij werd tevens de stimulans gebruikt om de banden met de stad Shrewsbury weer aan te knopen.

De naam Shrewsbury wordt uitgesproken als "shrowsbury" of "shroosbury". Door de lokale bevolking wordt het ook wel uitgesproken als "shoesbury".

Sinds de heroprichting in 1969 zijn er vele onderlinge uitwisselingen geweest. Sinds 6 mei 1977 is er een officiŽle zusterstadrelatie tussen de gemeente Zutphen en Shrewsbury.

Op 15 januari 1974 nam wandelsportvereniging Shrewsbury officieel de organisatie van de Avondvierdaagse in Zutphen over van D.V.T., gerund door de familie van Es. De avondvierdaagse werd in dat jaar gehouden van 27 tot en met 30 mei. De te lopen afstanden waren 7Ĺ, 10 en 15 kilometer. De start had plaats vanaf het veemarktterrein aan de huidige Houtwal. De prijsuitreiking werd gehouden in de Hanzehal. De intocht werd begeleid door 4 muziekkorpsen. Vanaf dat moment zou de Avondvierdaagse een jaarlijks terugkerend evenement worden in Zutphen.

Naast het organiseren van de avondvierdaagse werd er ook meegedaan aan wandeltochten, waarbij in groepsverband gewandeld werd. Dit werd door een deskundige jury beoordeeld op onder andere netheid, wandeltempo en enthousiasme. Er konden en werden derhalve vele prijzen gewonnen door de wandelgroep.

De afnemende belangstelling om in groepsverband aan tochten deel te nemen heeft er toe geleid dat de wandelgroep enkele jaren geleden is opgeheven. Wandelsportvereniging Shrewsbury richt zich nu volledig op het organiseren van de Avondvierdaagse in Zutphen.

©2019 Wandelsportvereniging Shrewsbury